Integritets­policy

Information om personuppgifter Nõberu Distribution AB, organisationsnummer 559024-9263 med adress Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm och mejl info@noberu.se hålls ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du delar med oss.

1. Vad räknas som personuppgifter och för vilka ändamål behandlar vi dem?


Med personuppgifter avses information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Personuppgifter krävs för att Nõberu Distribution AB ska kunna bedriva sin verksamhet och fullgöra avtal, hantera kundtjänstärenden, hantera leveranser, betalning och marknadsföring.

Om du anmäler dig till aktiviteter, beställer material och/eller information lagrar och behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med syftet.

Om du har gett ditt samtycke kan vi använda dina personuppgifter för att skicka ut information i framtiden. Varje gång vi skickar ut sådan information har du möjlighet att avsluta prenumerationen.

2. Dina rättigheter


Du har rätt att ändra, ta bort eller få information om de personuppgifter du har delat med oss. Personuppgifter lagras tills du kontaktar oss på info@noberu.se med en begäran om att ta bort dina uppgifter. Du har även rätt att lämna in ett klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. Om du har frågor angående integritetsskydd och behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på info@noberu.se